aa
Köylü Milletin Efendisidir
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » İşyeri Açma Ruhsatı

İşyeri Açma Ruhsatı

İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir.

İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA   İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR

1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır

SIHHİ MÜESSESELER

Sıhhi müesseseler, Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, pastahaneler, lokanta, kafeterya, berber ve kuaför, taksi durağı, kapalı açık otopark, oto galerileri, büro, her türlü satış yerleri, hamam, sauna gibi Gayrisıhhi Müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir.

SIHHI MÜESSESELERDE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu  Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur)
6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur)
7- İmza Sirküleri (Şirket ise)
8- 1 adet fotoğraf (Şahıs ise)
9- Nüfus Cüzdan Fotokobisi (T.C. Kimlik No.)
10-İtfaiye Uygunluk Raporu (Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve  depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerleri, Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu  için) Çay ocağı, Büfe (Sandviç ve Döner Satış Yeri),Kebap Satış Yeri, Pastahane           
11- Yangın Tüp Faturası (Her 100 m2 için 6 kg.lık) (İtfaiye Uygunluk Raporu gerekli olmayan işyerlerinde )
12-  Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Kebapçı, Restorant, Kuaför ve Berberlerde)

13- BEYANA DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATLARIN KONTROLÜ 2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine istinaden yapılan başvurunun öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Beyan Formu
2- Yapı Kullanma İzin Belgesi veya İmar Uygunluk Yazısı(Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
3- İtfaiye Uygunluk Yazısı (Belediye İtfaiye Müdürlüğünden)
4- Kanalizasyona Bağlantı İzni Yazısı(Belediye Su İşleri Müdürlüğünden)
5- ÇED Uygunluk Yazısı(Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden)
6- Emisyon ve Deşarj İzin Belgesi(Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden)
7- Mesleki Faaliyet Belgesi Aslı(Bağlı Olduğu Odadan)
8- Esnaf Sicil Belgesi Fotokopisi(Bağlı Olduğu Odadan)
9- Ustalık Belgesi(Gerekiyor İse)
  10 -Vergi Levha Fotokopisi
  11- Mülk Kendisine Ait İse Tapu Fotokopisi,Değil İse Kira   Kontratı
  12- Kapasite Raporu(Bağlı Olduğu Odadan)
  13- Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploma Fotokopisi(Gerekiyor ise)
  14- Geçiş Yolu İzin Belgesi(Karayolu Bağlantısı mevcut ise)
  15-  Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Plan(1.sınıf GSM ise İmar İşleri Müdürlüğünden)
  16- Çalışma İzin Belgesi(10 Kişi ve üzerinde eleman çalıştırıyor ve işyeri güvenliği        gerektiriyor ise Bölge Çalışma Müdürlüğünden alınan İzin Belgesi)

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu  Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur)
6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur)
7- İmza Sirküleri (Şirket ise)
8- Mesafe Krokisi
9- Ustalık Belgesi (İçkili Restorant, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya)
10- 1 Adet Fotoğraf
11- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)
12- 13- 14- İtfaiye Uygunluk Raporu

15- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)

  ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1-  Adli Sicil Kaydı
2- Nüfus Sureti (Muhtardan)
3- Sağlık Raporu (Bulaşıcığı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı

  UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ AÇILMASI HALİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK MESAFE KOŞULU
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinden (İçkili Yer, Kahvehane, Kıraathane, Oyun Yeri) açılması halinde; Resmi ve Özel Okul binalarından ve İlk Orta Öğrencilerin barındığı Öğrenci Yurtları ile Ana okullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekli olup, Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmamaktadır. Ancak Özel Öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

MESUL MÜDÜR
2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35.maddesine istinaden; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır.
Mesul Müdürlük için gerekli belgeler
1- 1 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdan örneği
3- İkametgah İlmuhaberi (Muhtardan)
4- Savcılıktan adli sicil belgesi
5- Ruhsat fotokopisi
6- Noterden mesul müdür sözleşmesi
7- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)

CANLI MÜZİK YAYINI

2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38.maddesine istinaden İçkili Yerlere ve Çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir.
Canlı Müzik Yayını Talebinde bulunulması halinde gerekli belgeler
1- Ruhsat Fotokopisi
2- Dilekçe
3- İmza Sirküleri (Şirket ise)
4- 1 adet Fotoğraf (Şahıs ise)© 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Ardahan Belediyesi - Lifos

Facebook Twitter Google Plus Youtube Rss