aa
Köylü Milletin Efendisidir
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » İnşaat Ruhsatı alma

İnşaat Ruhsatı alma

İnşaat Ruhsatı Alma Aşamasında Aranan Belgeler
• Dilekçe.
• Tapu Ardahan Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak.
• Çap Ardahan Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak.
• Röperli Kroki Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak.
• İmar Durumu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Bürosu’ndan alınacak.
• İstikamet Rölevesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacak.
• Kot-Kesit Gabari Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacak.
• Zemin Etüd Raporu
• En Az 4 (Dört) Adet Mimari Proje.
• En Az 4 (Dört) Adet Statik Proje Ve Hesaplar.
• Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı ve Onaylı Restitüsyon, Restorasyon projeleri.
• Vekalet ( Ruhsat safhasında aranır) Noterden alınacak.
• Taahhütname (Sahibinden ve müteahhitten) Noterden alınacak.
• Eski eser binaların uygulamasında altılı TUS uygulaması yapılacaktır.
• Projenin Tescili Ardahan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınacak
• Varsa Hissedarların Muvaffakatı Noterden alınacak.
• Yol Tahrip Bedeli Hakkında Yazı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak.
•  Su işletmesi Tasdiki.
• Sivil Savunma Müdürlüğünün Yazısı (Sığınak varsa)
• İtfaiye Müdürlüğü Yazısı (Yangın merdiveni gerekli ise) *
• Mal sahibi vergi numarası
• Tüm proje müelliflerinin odalardan alınan sicil durum belgeleri
• Cephe onayı
• 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Yazısı (Plan şartı ise)
• Yıkım Ruhsatı
• Tesisat Projeleri
- 2 ad. elektrik projesi (kuvvetli akım+zayıf akım+varsa asansör)
- 2 ad. mekanik proje (Sıhhi tesisat+ varsa kalorifer+ varsa doğalgaz)
- 2 ad. ısı yalıtım projesi
- 1 ad. mimari proje
- 1 ad. trafo belgesi
• Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yazısı (Sığınak varsa)
Yapı Denetim Evrakları
• Yapı denetim izin belgesi
• Yapıya ilişkin bilgi formu
• Yapı denetim taahhüdü
• Denetçi - Kontrol mühendisi ikametgahı
• Mal sahibi - Müteahhit sözleşmesi
• Yapı denetim hizmet sözleşmesi
• Vergi levhası
Yapı Kullanım İzin Alma Aşamasında Aranan Belgeler
• Dilekçe matbu form - (Mal sahibi ve fenni mesul imzalı)
• Ardahan Vergi Dairesi'nden iskan emlak alım vergilerinin ödendiğine dair yazı
• Sığınak var ise Sivil Savunma Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi
• Yangın merdiveni var ise İtfaiye Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi
•  S.S.K'dan prim borcu olmadığına dair
• Su işletmesinden kanal bağlantı yazısı
• Makine İskanı için
- Tasdikli elektrik, mekanik ve ısı yalıtım projeleri
- Isı yalıtım raporu
- Binada asansör varsa asansör işletme ruhsatı
İmar Durumu
• Tapu belgesi
• Plan örneği (Çap)
• Dilekçe
Yıkım Ruhsatı İçin Aranan Belgeler
• Dilekçe
• İmar durumu
• Fotoğraf
• Yıkımdan sorumlu olacak mimar veya inş. müh. noter onaylı sorumluluk beyanı
• Varsa hissedar, muvatakatnamesi
• Muhtardan alınacak boş belgesi
• Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı
• Elektrik ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
• Su işletmesine ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
• Vergi borcu ilişki kesme yazısı (Emlak şefliğinden belediye yazısına cevaben)
• Tapu yazısı (Tapu Sicil Müdürlüğü'nden belediye yazısına cevaben)
Fenni Mesuliyet (TUS) İşlemleri İçin Gerekli Evraklar
• Ardahan Belediyesinden Sicil Kaydı (Bulunduğumuz yıla ait)
• Meslek odalarından büro tescil belgesi (Bulunduğumuz yıla ait)
• İmza Beyanı
• T.U.S. Taahhütnamesi (Noter tasdikli)
• İkametgah senedi
• Proje sorumluluk beyanı (noter tasdikli)
• Mal sahibinin tüm proje müelliflerine verdiği vekalet (noterden)
Proje Tescil İşlemleri İçin Gerekli Evraklar
• Ardahan Belediyesi Sicil Kaydı (Bulunduğumuz yıla ait)
• Meslek odalarından büro tescil belgesi (Bulunduğumuz yıla ait)
• İmza Beyanı
• Proje sorumluluk beyanı (noter tasdikli)
• Mal sahibinin tüm proje müelliflerine verdiği vekalet (noterden)

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Ardahan Belediyesi - Lifos

Facebook Twitter Google Plus Youtube Rss